search slide
search slide
pages bottom

Media zwiększają agresję

Media zwiększają agresję

Agresja jest zachowaniem patologicznym potępianym przez całe społeczeństwo, oczywiście z wyjątkiem osób, które same są agresywne i nie uważają jej za nic niewłaściwego. Słuszne wydaje się być stwierdzenie, że agresja budzi agresję czy przemoc powoduje przemoc. Jeśli rodzic uderzy dziecko – co oczywiście nie powinno mieć miejsca – już stawia pierwsze cegiełki w budowaniu agresji u dziecka, które się złości, jest mu przykro i chce się zrewanżować. Dzieci z rodzin patologicznych =, które są narażone na wszelkiego rodzaju agresję czy to słowną czy wyrażoną czynami, w późniejszym etapie będą również tak postępować, bo przecież czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ale źródło agresji czy przemocy leży również w środkach masowego przekazu. Obecnie bardzo dużą rolę w wywoływaniu zachowania agresywnego przypisuje się szeroko pojętym mediom. Massmedia wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo, obejmują cały świat, a więc całe społeczeństwo, a ukazywanie w nich bitew, napadów, rabunków czy innych niepożądanych zachowań ma negatywny wpływ na społeczeństwo.