search slide
search slide
pages bottom

Prasa jako narzędzie reklamy

Prasa jako narzędzie reklamy

Biorąc do ręki każdą gazetę nie sposób nie zauważyć w niej reklam. Dzisiaj chyba nie ma już gazety, w której nie byłoby jakichkolwiek ogłoszeń, reklam czy ofert. Zatem prasa spełnia kilka ważnych i niezwykle istotnych funkcji. Oprócz tego, że jest środkiem przekazywania najważniejszych informacji o zaistniałych zdarzeniach, a więc oprócz funkcji informacyjnej spełnia także inne funkcje. A wśród nich funkcję rozrywkową, bo ludzie często w wolnych chwilach wybierają ją jako sposób na spędzenie wolnego czasu. Spełnia także funkcje reklamy. Zauważmy, że w gazetach możemy znaleźć mnóstwo ofert, reklam firm, a także coraz częściej można znaleźć w nich nawet kody czy bony rabatowe, które obniżają o jakiś procent cenę oferowanej przez określoną firmę usługi czy zakup danego produktu. W wielu brukowcach znajduje się też wiele ofert pracy mniej lub bardziej interesujących. Mimo tego, że korzystamy z globalnej sieci czyli Internetu od czasu do czasu powinniśmy także poszerzyć swoje informacje na dany temat poprzez prasę.

Prasa jako najstarsze z mediów

Prasa jako najstarsze z mediów

Pojęcie mass mediów czy środków masowego przekazu to pojęcia stosunkowo młode. Jednak tak naprawdę z mediami społeczeństwo miało już do czynienia w XVI czy XVII wieku, kiedy to wynaleziono druk. Wówczas powstawały pierwsze – prymitywne co prawda – gazety, różne druki, które bez wątpienia dziś można zaliczyć do kategorii prasy. A przecież szeroko rozumiane media to również prasa. Wtedy mało świadome społeczeństwo mając w ręce gazetę nie zdawało sobie sprawy z tego, że owe gazety czy druki będą kiedyś tak popularnym środkiem przekazu najważniejszych informacji. W tamtych czasach nie było telewizji, radia, więc ludzie właśnie z gazet dowiadywali się z lekkim opóźnieniem o zaistniałych, często bardzo ważnych wydarzeniach. Z opóźnieniem, bo w XVI wieku nie było takich sprawnych technologii pozwalających na szybkie druki i w dużych nakładach. Należy jednak zaznaczyć, że prasa zaliczona została do mass mediów dopiero w wieku XIX. Jednak znając współczesną definicję tego pojęcia, można swobodnie powiedzieć, że od początku swego istnienia spełniała funkcję informacyjną.