search slide
search slide
pages bottom

Uzależnienie od mediów

Uzależnienie od mediów

We wszystkim trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek. W jedzeniu, w piciu, ale również w oglądaniu telewizji czy w korzystaniu z Internetu. Racjonalne korzystanie z Internetu ma swoje zalety, jak wszystko co wykonujemy z pewną dozą racjonalności. Prowadzi bowiem do wzbogacenia zasobu wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń czy nowych wzorców zachowania, a także – w przypadku dzieci – prowadzi do kształtowania własnego obrazu otaczającego świata. Pozytywy Internetu powodują, że dla użytkownika staje się on bardzo atrakcyjny przez co spędzają z nim coraz więcej czasu. Rodzicom też wydaje się to korzystne, gdyż ich dziecko jest bezpieczne w domu, a przy okazji dowiaduje się o wielu nowych sprawach. I tak cała przygoda z uzależnienie od komputera, Internetu zaczyna się zupełnie niewinnie. Najpierw wielka fascynacja i ciekawość, która prowadzi często do rezygnacji z dotychczasowych lubianych dotąd przez dziecko innych form spędzania wolnego czasu. Wkrótce użytkowanie Internetu staje się główną formą aktywności dziecka.

Media jako czwarta władza

Media jako czwarta władza

Nie bez powodu mass media, czyli szeroko rozumiane środki masowego przekazu, określane są mianem czwartej władzy. Dlaczego przypisuje się mediom władzę? Bo to właśnie z radia, telewizji, Internetu dowiadujemy się pierwszych informacji o zaistniałych zdarzeniach, to one dostarczają nam wiadomości i to, w jaki sposób owe informacje zostaną przez media przekazane tak społeczeństwo będzie je odbierać i traktować. Podobnie jak w kontaktach międzyludzkich – pierwsze wrażenie bywa najważniejsze i decyduje o dalszych relacjach osób, tak dzieje się też w przypadku mediów i podawanych przez nie informacjach o zaistniałych zdarzeniach. One też nadają pewien tok myślenia społeczeństwu. Widoczne jest to często przed wyborami, kiedy to w telewizji czy prasie podawane są sondaże, kto wygra wybory. To tylko sondaże, ale ludzie je oglądający często zmieniają swoją pierwszą decyzję, swoje zdanie i skoro sondaż pokazuje, że wygra inna partia niż ta, na którą mieliśmy zagłosować, to zmieniamy zdanie i głosujemy na tą popularną i dominującą według sondaży.

Dobra kampania medialna

Dobra kampania medialna

Na pewno dobrze przeprowadzona kampania medialna to podstawa, gdy chcemy wykreować jakiś produkt, zareklamować usługi itd. Tutaj faktycznie konieczne jest dobre, kompleksowe podejście, dzięki czemu taka reklama będzie mieć większy sens. Działania marketingowe obejmują różne poziomy działalności. Reklama to jedna z from przekazu. Może przybierać ona różne formy. Może być to przekaz filmowy, może być to słowo pisane, zdjęcie z informacjami – folder, bilbord, ulotka. Moz na też prowadzić różnego rodzaju szerzej zakrojone kampanie, jak spotkania promocyjne, imprezy charytatywne z promowaniem produktu, sponsorowanie jakichś imprez itd. Wtedy nazwisko sponsora czy nazwa firmy pojawia się w doskonale widocznym miejscu. Tak wic istnieją bardziej lub mniej subtelne, bardziej lub mniej dosadne sposoby reklamowania danych produktów, usług, firm, działań itd. tak więc osoba. Pragnąca zareklamować swoje usługi, produkt, firmę ma tak naprawdę wiele tych możliwości do wyboru, więc może postawić na takie czy inne działania.

Przekaz medialny – jak jest konstruowany

Przekaz medialny – jak jest konstruowany

Dobrze skonstruowany przekaz medialny – to nie jest takie łatwe do wykonania. Możemy obecnie zaobserwować, że media o najszerszym zasięgu, czyli w większości przypadków przede wszystkim telewizje, przekazują nam w gruncie rzeczy bardzo podobne informacje, bardzo podobny przekaz, bardzo podobny mają nawet układ informacji. Może być to zrozumiałe w przypadku tych najbardziej istotnych informacji, o jakichś ważnych wydarzeniach, którego danego dnia się wydarzyły. Można jednakże też zaobserwować, że tak zwane ciekawostki oraz mniej istotne informacje także są podawane w programach informacyjnych na różnych stacjach, tak więc tutaj widać, że te programy czerpią z podobnego źródła, z tych samych agencji prasowych i jakimś cudem wybierają ten sam zestaw informacji, których przecież każdego dnia pojawiają się tysiące. Dlatego trudno tutaj mówić o jakimś obiektywnym przekazie, o jakichś informacjach, które są ważne i mniej ważne z tego czy z innego powodu. Dlatego warto na to zwrócić uwagę, wybierając program.

Tworzenie przekazu medialnego

Tworzenie przekazu medialnego

Stworzenie dobrego, spójnego przekazu reklamowego nie jest takie proste. Chodzi o to, by taka reklama czy też inna forma przekazu marketingowego, była dobrze sformułowana. W przypadku typowej reklamy, musimy przede wszystkim te informacje podać w maksymalnie skondensowanej formie, bardzo skupiają się na zaletach, korzyściach, pozytywnych stronach. Jest to konieczne, by ten przekaz był ograniczony do minimum. W przypadku innych materiałów marketingowych, opisów działania, materiałów reklamowo-informacyjnych, więc na przykład folderów, ulotek, trzeba połączyć ten przekaz reklamowy z typowo informacyjnym, więc merytorycznym i konkretnym. To nie jest proste zadanie, dlatego tutaj faktycznie trzeba umieć wybierać, selekcjonować takie informacje, które mają się w tego typu opisie znaleźć. Dzięki temu uda się stworzyć spójny, odpowiednio przygotowany komunikat, który faktycznie będzie doskonale odbierany przez osoby, które są tutaj tym celem reklamodawcy czy twórcy kampanii marketingowej. Dlatego te kwestie w szczególności są ważne.