search slide
search slide
pages bottom

Media – jak działają

Media – jak działają

Działanie mediów jest ściśle ukierunkowane na osiągniecie konkretnego celu. W dzisiejszym święcie to media kreują rzeczywistość. Właściwe większość osób ulega tym złudzenia. Taką mają siłę i możliwości. Media to bardzo potężni gracze. Oczywiście jest tak, ze jest teoretycznie wolność mediów, poza tym mamy dostęp do różnych źródeł informacji. Jednak gdy się temu dobrze przyjrzeć, najbardziej wpływowe media w gruncie rzeczy podjąć takie same informacje, nawet w bardzo zbliżonym układzie. To oznacza, że po prostu czerpią z tych samych źródeł. Trudno w takiej sytuacji mówić o jakieś różnorodności. Dlatego tutaj ten powszechny, łatwy dostęp do różnorodnych źródeł informacji nie jest taki prosty. Jeśli ktoś chce, to oczywiście może znaleźć takie informacje, wymaga to jednak od niego zainteresowania, wysiłku, uwagi, poświęcenia czasu. Dlatego większość osób po prostu wybiera te informacje, które są dostępne w najprostszy sposób, czyli w telewizji, przekazywane w programach informacyjnych, nie różniące się do siebie za bardzo.

Co to są media?

Co to są media?

Zdecydowana większość społeczeństwa, słysząc wyrażenie media kojarzy je głównie z telewizją, a takie rozumowanie jest niestety niewłaściwe, zbyt wąskie. Ci, którym pojęcie to nasuwa przed oczy obraz telewizora, powinni niezwłocznie poszerzyć swoją wiedze. Otóż media to nie tylko telewizja. To wszelkiego rodzaju środki masowego przekazu, określane współcześnie mianem mass mediów. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim również radio, wspomnianą już wcześniej telewizję, wszelkiego rodzaju prasę, ale także Internet, czyli popularną obecnie i wykorzystywaną przez coraz młodsze pokolenie, skarbnicę wiedzy – niekoniecznie właściwiej i pożytecznej. Rozszerzając dogłębnie definicję mediów, warto nadmienić także, że kino, plakaty, książki to także elementy składowe szeroko rozumianych mediów. Zatem zgodnie z powyższym, przez pojęcie media należy rozumieć wszelkie środki umożliwiające komunikację społeczną, dostarczające społeczeństwu najróżniejszych wiadomości, informacji na różnego rodzaju tematy.