search slide
search slide
pages bottom

Media jako czwarta władza

Media jako czwarta władza

Nie bez powodu mass media, czyli szeroko rozumiane środki masowego przekazu, określane są mianem czwartej władzy. Dlaczego przypisuje się mediom władzę? Bo to właśnie z radia, telewizji, Internetu dowiadujemy się pierwszych informacji o zaistniałych zdarzeniach, to one dostarczają nam wiadomości i to, w jaki sposób owe informacje zostaną przez media przekazane tak społeczeństwo będzie je odbierać i traktować. Podobnie jak w kontaktach międzyludzkich – pierwsze wrażenie bywa najważniejsze i decyduje o dalszych relacjach osób, tak dzieje się też w przypadku mediów i podawanych przez nie informacjach o zaistniałych zdarzeniach. One też nadają pewien tok myślenia społeczeństwu. Widoczne jest to często przed wyborami, kiedy to w telewizji czy prasie podawane są sondaże, kto wygra wybory. To tylko sondaże, ale ludzie je oglądający często zmieniają swoją pierwszą decyzję, swoje zdanie i skoro sondaż pokazuje, że wygra inna partia niż ta, na którą mieliśmy zagłosować, to zmieniamy zdanie i głosujemy na tą popularną i dominującą według sondaży.