search slide
search slide
pages bottom

Opinia publiczna a telewizja

Opinia publiczna a telewizja

Aby odnieść się do tytułu niniejszego artykułu należy najpierw zdać sobie sprawę z tego, co to właściwie jest opinia publiczna. Otóż przez pojęcie opinii publicznej należy rozumieć pewnego rodzaju podsumowanie poglądów, przekonań czy też ocen stanu rzeczy, które mają miejsce w danym momencie. Opinii publicznej nierozerwalnie towarzyszy też szeroko rozumiana manipulacja. Warto więc przyjrzeć się problemowi manipulacji opinią publiczną za pomocą telewizji, choćby dlatego, że media telewizyjne, ale także wszelkie inne media, mają niezwykłą siłę, siłę przekonywania do przedstawianych racji i treści, ponieważ dzięki obrazowi pozwalają uczestniczyć nam z bliska w przedstawianych wydarzeniach, tak, jakby wszystko działo się tuż przed naszymi oczyma. Techniki manipulacji stosowane poprzez nadawców telewizyjnych są bardzo skuteczne, z drugiej jednak strony dla zwykłego telewidza, czyli każdego z nas, nawet niedostrzegalne. Kształtując swoją opinię musimy wiedzieć, że media w jakimś stopniu zawsze tą naszą opinią będą manipulować.