search slide
search slide
pages bottom

Media – w jaki sposób przekazują wiadomości

Media – w jaki sposób przekazują wiadomości

Na pewno dla większości osób działania mediów nie są znane. Tutaj faktycznie trzeba przyznać, że w sposób umiejętny kreują one rzeczywistość. Programy informacyjne nie przekazują faktów, informacji, lecz opinie, umieszczane są w nich reportaże, zamiast podawania faktów. Dziennikarze nie przekazują w sposób bezstronny i obiektywny tych informacji, lecz dodając coś od siebie, tak więc zawsze jest to jakaś interpretacja. Zresztą taki zupełny obiektywizm nie byłby możliwy, gdyż już samo odbieranie wiadomości, które mają być przekazane, to jakaś sztuka wyboru, zależy więc to zawsze od osobistego uznania takich czy innych osób pracujących przy danym programie. Media nie działają więc w sposób obiektywny. Mają one swoje cele, sprzyjanie danym układom politycznym, od których często są zależne, sprzyjanie danym reklamodawcom, sponsorem, od których także są uzależnione, Tak więc raczej poszukiwanie informacji wymaga zaangażowania i wiedzy, nie zaś tylko przyjmowania tego co usłyszymy czy przeczytamy w mediach.

Jak media przekazują wiadomości

Jak media przekazują wiadomości

Przekazywanie informacji w mediach jest ścisłe ukierunkowane ma konkretne cele. Trudno uznać, że programy informacyjne są programami obiektywnymi, skupiającymi się faktycznie na faktach. Oczywiście nie ma takich programów w mediach głównego nurtu. Zawsze jest to obiektywny zestaw – ale nie tylko odbiór informacji, który siłą rzeczy musi być subiektywny, bo tych informacji do agencji prasowych każdego dnia trafia tysiące – także sam sposób przekazu, opinie – to wszystko nie jest obiektywne. Trudno tutaj w każdym razie mówić o tym, że media są obiektywne, nie mogą być nimi tak do końca, jednak jak widać nawet nie starają się nimi być. Dlatego jeśli ktoś faktycznie chce uzyskiwać pełen obraz informacji musi starać się czerpać je z różnych źródeł i porównywać. Przeciętny odbiorca oczywiście nie jest tym zainteresowany, dlatego tutaj faktycznie koniecznością jest porównywanie tych informacji. W ten sposób media kreują rzeczywistość, gdyż tak naprawdę przeciętny odbiorca nie jest zainteresowany takim porównywaniem.